Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI ALIM İLANI

Üniversitemizde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 4′üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Esasları’nın 14′üncü maddesi doğrultusunda, Ek 2′nci maddesinin (b) bendi yöntemine göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme” hükmü gereğince Üniversitemiz tarafından yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel pozisyonunda 1 (bir) programcı alınacaktır.

Alınacak personel Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecek olup Üniversitemiz bünyesinde gerekli görülen yazılım geliştirme ve diğer bilgi işlem görevlerini yerine getirecektir.

1- BAŞVURU İÇİN ARANILACAK ŞARTLAR

A-GENEL ŞARTLAR

a- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve (KPSS) KPSSP3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. (Başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular KPSSP3 puan sırasına konulmak kaydıyla değerlendirilerek personel istihdamı yapılacaktır)

b- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c- Başvuru tarihi itibariyle (35) yaşını doldurmamış olmak.

d- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1- Programcı

a- Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren Fakülte veya Yüksekokullardan mezun olmak. b- En az bir programlama dili bildiğini belgelemek, (daha fazla dil bildiğini belgelemek tercih sebebidir)

c- İngilizce bildiğini belgelemek (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılarak asgari “D” düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak yurt dışı veya yurt içinde İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten soma ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreing Language” (TOEFL) sınavından en az 173 ( veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri “D” düzeyi kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5″ yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir)

2- BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ

Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/ sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, başvuru formunda belirtilen istenilen belgelerle birlikte, en geç ilan tarihi bitimi mesai saati sonuna kadar, “Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 41380 İzmit / KOCAELİ adresine başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Bu tarihten somaki müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

3- YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Aranılan şartları taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylardan (KPSS) KPSSP3 puan türüne göre sıralama yapılarak, istihdam edilecek aday http://perdb.kocaeli.edu.tr/ adresinde ilan bitimi tarihinden itibaren 15 gün içinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca haberleşme adresine gönderilmeyecektir.

Başvuru evraklarında herhangi bir yanlış beyan veya eksikliğin saptanması halinde sözkonusu adayın başvurusu geçersiz sayılarak yerleştirme yapılmayacak, yerleştirme yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.Yerleştirme yapılmayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4- YERLEŞTİRİLME YAPILMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİNİN BAŞVURU
EVRAKLARININ İADESİ

Sıralamaya giremeyen adayların başvuru evrakı, sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde şahsen talep edilmesi halinde iade edilecek olup, bu tarihten sonraki talepler dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir