Aile İçi İletişim Nasıl Olmalı?

Ailedeki iletişimin sağlıklı olması için aile bireylerinin kendilerini iyi tanıması gerekir. Kendini tanıyan bir insan karşısındaki insanları da iyi tanıyabilir, sadece konuşmaların değil davranışların da ne anlama geldiğini yorumlayabilir. Böylece karşısındakinden gerek sözel, gerekse bedenen aldığı mesajları birlikte yorumlayabilir ve etkili bir iletişimi gerçekleştirebilir.

Aile İçi İletişim Nasıl Olmalı?

Aile İçi İletişim Nasıl Olmalı?

İletişimi Engelleyen Durumlar:

1) Savunuculuk 2) Çatışma

1.Savunuculuk: Bireyin benlik bilincini koruma gereksiniminden kaynaklanır. Savunucu bir durumda iletişime geçen bir kimse, karşısındakinin de savunucu bir tutuma geçmesine neden olur. Savunuculuk sadece konuşmada değil, beden hareketlerinde de kendini gösterir. Savunuculuk arttıkça iletişimdeki verimlilik azalır. Savunucu iletişimin nedenleri yanlış tutumlar olabilir.

2. Çatışma: İletişimi engelleyen durumlardan bir diğeridir. Birinin davranışları diğerinin gereksinimlerine ters düşüyor, engelliyor ya da değerleri birbirine uymuyorsa bu kişiler arasında ortaya çıkan sürtüşmeye çatışma denir. Çatışma kötü kullanıldığında, yönlendirildiğinde iletişimin zayıflamasına kesilmesine neden olur. Çalışma tartışmayı doğurur.

Yazının devamı için : Aile İçi İletişim Ve Dayanışma