Çocuğun Gelişim Dönemleri

Çocuklara nasıl yardım edebileceğinizi kuşbakışı görmek isterseniz çocuğun gelişim dönemleri ne şöyle bir bakalım. Her çocuğun gelişiminde hemen hemen aynı aşamalar olmasına rağmen, her insanın seyahati kendisine hastır ve çizgileri çok net bir örnek değildir. Gelişim aşamalarını referans olarak kullanın. Fakat her olaya size şu anda bir şeyler öğreten yeni bir olgu gözüyle bakın. Bu olaylar sizin, kendinizin ve çocuğunuzun iç yüzünü, daha derinlerini kavramanızı sağlayacaktır.

Çocuğun Gelişim Dönemleri

Yetişkinlerdeki bazı zayıflıkların da kaynağı genelde çocukluk esnasındaki tamamlanmamış evreler ile ilgilidir. Bu evreleri okuduğunuz zaman, kendi gelişiminizde hangi alanlarda güçlü hangilerinde zayıf olduğunuzu sorgulayın. Hepimizin çocukluğumuzun değişik evrelerinde aksamalarla karşılaştığını da unutmayın. Bu alanlar çok hassastır ve değişik saldırılara karşın savunma mekanizmalarıyla kuşatılmıştır. Geçmişten gelen bu yaraları hâlâ üzerimizde taşırız ve çocuklar bu “zaaflarımızı” nasıl bulacaklarını ve onu nasıl kullanacaklarını çok iyi bilirler.

Özgürlük, otomatik reaksiyonların yerini bilinçli tepkilerin almasıyla kendini gösterir. Burada tepki, bilinçli bir seçim yapabilmek için birikimimizi kullanma manasına geliyor. Halbuki reaksiyon otomatiktir ve düşünmeksizin yapılır. Çocuklara bilinçli bir şekilde tepki gösterdiğimiz zaman, onları adam yerine koymuş oluruz ve tabii kendimizi de.

Çocukların Gelişim Aşamaları