Çocuk adalet sistemi, mercek altına alınıyor

TÇYÖV, Türkiye Çocuk Adalet Sistemine Sivil Toplum Gözüyle Bakış adlı proje başlattı.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TÇYÖV), 2005te kabul edilen Çocuk Koruma Kanununun çocuk adalet sisteminde yarattığı değişiklikleri ve uygulamadaki aksaklıkları tespit etmek amacıyla Türkiye Çocuk Adalet Sistemine Sivil Toplum Gözüyle Bakış adlı proje başlattı.

Türkiyede çocuk suçluluğu alanında çalışan ilk ve tek vakıf olan TÇYÖVün, Türkiyede çocuk dostu adalet yaklaşımının yerleştirilmesine ve bu yönde kalıcı politikalar oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığı projeye, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Avrupa Birliği finansal destek sağladı.

Proje, suça sürüklenen 12-18 yaşındaki çocukların eğitimlerinin kesintiye uğraması, sosyal ilişkilerinin zedelenmesi ve yaşlarının gerektirdiği ihtiyaçlarının yeterince karşılanamaması gibi nedenlerle, yargılama süreçlerinde tüm hayatlarını etkileyecek sorunlar yaşayabileceklerinden yola çıkarak hazırlandı.

Proje kapsamında, Türkiyede 2005te kabul edilen Çocuk Koruma Kanununun uygulamadaki durumu, çocuk suçluluğunun son 5 yıldaki grafiği ve geldiği nokta incelenecek.

Pilot il olarak seçilen Ankaradaki çocuk mahkemelerinin 2005-2010 arasında verdiği kararlar mercek altına alınacak.

Proje süresince çocuk adalet mekanizmasının farklı aşamalarında yer alan TBMM, Adalet Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yanı sıra çocuk hakları ve çocuk suçluluğu alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenecek ve biri uluslararası katılımlı, iki seminer gerçekleştirilecek.

İstanbul ve Ankarada uygulanacak olan ve Nisan 2012de tamamlanması hedeflenen proje sonunda, ulaşılan sonuçlar kamuoyuyla ve ilgili kuruluşlarla paylaşılacak.

Proje sonucunda, hak temelli çocuk koruma sisteminin bileşenlerinin bilinmesi ve anlaşılması sağlanarak, çocuk dostu adalet anlayışını içeren politikalar üretilmesine katkı verilmesi hedefleniyor.