Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak

HANGİ MEMUR NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

KİMLER DAHA EŞİT?

KADRO VE ÜNVAN Şu anki ek Yeni ek FARK ödeme ödeme (TL)

MÜSTEŞAR 465 1.225 760

GENEL MÜDÜR 410 1.182 772

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 441 1.164 723

BELEDİYE GENEL SEKRETERİ 441 1.164 723

B. BLD. GEN.SEKRETER YRD 441 1.164 723

1. HUKUK MÜŞAVİRİ, 441 1.164 723
Okumaya devam et “Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak”

Memurların Yeni Ek Ödeme Tutarları 2011

Memurların Yeni Ek Ödeme Tutarları

666 sayılı KHK ile şuana kadar tüm kamu personeline askeri ve akademik personel dahil verilmekte olan ek ödemeler yürürlükten kaldırıldı.

Tüm memurlar, 15 Ocak 2012′den itibaren ek ödemelerini yeni belirlenen oranlar üzerinden alacaklar.

375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesi ile kurumların teşkilat kanunlarında yer alan tüm ek ödemeler kaldırıldı.

ÜST YÖNETİCİLER, UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI GİBİ KARİYER MESLEKLER VE ÜST KURULLARDA YER ALANLAR HARİÇ

Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz.
Okumaya devam et “Memurların Yeni Ek Ödeme Tutarları 2011”