Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2011

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Ege Üniversitesi aranan şartlara uygun sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Alınacak sözleşmeli personelin adedi, ünvanı ve eğitim durumu aşağıda yazımızda belirttiğimiz gibidir.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma Okumaya devam et “Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2011”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2011

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

Yapılacak sözlü sınav puan sıralaması esas alınmak suretiyle, toplam 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM DUYURUSU

merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, I. Grupta belirtilen unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; II. Grupta belirtilen unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenen pozisyonun 3 katı aday arasında yapılacak sözlü sınav puan sıralaması esas alınmak suretiyle, toplam 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.
Okumaya devam et “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2011”