Yandexten Türkiyede İnternet Raporu

 20 Eylülde Türkiyede hizmete giren arama motoru Yandex Türkiye, Türkçe web sitelerini arama dizinine eklemeye devam diyor. Gelişmiş analiz teknolojileri ile Türkiyede internet kullanımıyla ilgili istatistikler elde eden şirket, derlediği güncel verileri internet kullanıcılarıyla paylaşıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, tüm verilere ayrıca bir infografik şeklinde de ulaşabilirsiniz:

Web Siteleriyle ilgili genel bilgiler:

 • Türkçe dilinde 2 milyondan fazla web sitesi var. Bu rakamla tr alanındaki web siteleri ile diğer alanlarda yer almakla birlikte Türkçe olan tüm web siteleri kastediliyor.
 • Türkçe sitelerin yalnızca yüzde 10u ulusal tr alanı ve alt alanlarında yer alıyor. Diğer Türkçe siteler yurtdışı alanlarını kullanıyor.
 • Türkçe sitelerin yüzde 24ünde tek bir sayfa yer alıyor. Türkçe sitelerin yüzde 57sinde 2 ila 1000 sayfa ve yüzde 19unda ise 1000den fazla sayfa bulunuyor.
 • Görseller, ses dosyaları ve videolar hariç boyut olarak değerlendirildiğinde, Türkçe web siteleri şöyle bir dağılım sergiliyor: Sitelerin yüzde 81inin boyutu 1 megabayttan az. Yüzde 12si 1–10 megabayt arasında ve yüzde 7si ise depolama alanında 10 megabayttan fazla yer kaplıyor.

Metin boyutu:

 • Türkçe web sitelerinde 900 milyondan daha fazla sözcük var. Bu veriler kâğıda basılsaydı 19 metre boyunda bir yığın oluştururdu (6 katlı bina yüksekliğinde).
 • Türkçe sitelerin yüzde 73ü 10 bin kelimeden kısa (kalın bir aylık dergi kadar). Yüzde 4ü ise 1 milyondan fazla sözcük içeriyor. Bu gruptaki siteler ortalama 21 milyon kelime sağlıyor ki, bu da 200 ciltlik bir kitaplığa eşdeğer.
 • Türkçe siteler dikkate alındığında, Türkiyede her bir internet kullanıcısına 25 bin kelime düşüyor (Internet World Stats verilerine göre, 2011 itibariyle Türkiyede 35 milyon internet kullanıcısı var). Bu da yaklaşık 100 sayfalık bir kitaba karşılık geliyor.

Web sitelerindeki görseller:

 • Türkçe web sitelerinin yüzde 6sında görsel öğe bulunmuyor.
 • Türkçe web sitelerinde 188 milyon farklı görsel öğe bulunuyor. Benzer ve kopya görseller hesaba katılırsa bu sayı 268 milyona çıkıyor. Görsellerin farklı sitelere de kopyalandığı da göz önüne alındığında kullanıcıların aslında çok daha fazla sayıda görsel görüntülediği ortaya çıkıyor.
 • Tutucu tahminler dikkate alınsa bile Türkçe web sitelerindeki görseller 72 dpi çözünürlükte basılırsa yeryüzünde 1,9
 • kilometrekarelik bir alan kaplayacaktır. Bütün bu resimler üst üste koyulursa 16 metre boyunda, yani 5 katlı bina yüksekliğinde bir yığın oluşturacaktır.
 • Türkçe web sitelerindeki görsel boyutu dağılımına gelince: Görsellerin yüzde 43ü 150